Informasjon om vintersesongen 2023/2024

(se også e-post til medlemmene 30.10.23)

Gjester i Putten Seter som kommer med bil ikke skal betale parkeringsavgift på parkeringsplassen.

Vinterbrøyting

Vintersesongen varer fra 1. november til 30. april. Veien vil i denne perioden holdes åpen følgende dager og tider:

F.o.m. 1. november t.o.m. 21. desember:

fredag t.o.m. søndag:

kl. 15:00–18:00

F.o.m. 22. desember t.o.m. 2. januar:

alle dager

kl. 11:00–16:00

F.o.m. 3. januar t.o.m. 4. februar:

fredag t.o.m. søndag

kl. 15:00–18:00

F.o.m. 5. februar t.o.m. 2. påskedag:

alle dager unntatt fredag

kl. 10:00–20:00

F.o.m. 5. februar t.o.m. 2. påskedag:

fredager

kl. 10:00–21:00

F.o.m. 3. påskedag t.o.m. 30. april:

fredag t.o.m. søndag

kl. 15:00–18:00

Spørsmål om brøyting og føreforhold kan rettes til brøytesjåfør:

Odd Arne Randen, tlf. 909 90 887

Sjekk gjerne om det er lagt ut oppdatert føremelding her på facebook-siden til Vegforeningen Høvringen-Putten-Skarseter først. Ved uvær kan veien stenges midlertidig.

Utenom oppsatte tider vil det ikke være brøyteberedskap og innkjøring skjer på eget ansvar. Odd Arne Randen kan forespørres om ekstra brøyteoppdrag for bestillers egen regning.

Ved behov for bilberging skal ordinære bergingsfirmaer kontaktes. Vi oppfordrer alle til å sjekke værmelding og ta hensyn til vær- og føreforhold i fjellet før innkjøring.

Bomavgift vintersesongen Medlemmene kan velge mellom å betale bomavgift per innkjøring eller å tegne et vinterabonnement.

Betaling per innkjøring: 55,- kr for personbiler

Vinterabonnement: 1200,- kr. Gir fri innkjøring for 2 biler per medlem i vintersesongen.

For mer informasjon om betalingsalternativer, se e-post til medlemmene 30.10.2023.

Betaling for parkering ved Putten seter i vintersesongen

Parkeringsavgift nedre og øvre parkeringsplass: 50,- kr per døgn

Alternativt kan det kjøpes sesongkort for 1000,- kr per bil.

Betales til Putten seter, Vipps-nummer 816728 (NB! Nytt Vippsnummer men meny, så velg i menyen om det er parkering eller sesongkort som betales)

Skriv «parkering» og oppgi registreringsnummer i Vippsmeldingen.

Kontaktinfo Putten seter: Anette Svastuen, post@puttenseter.no, tlf. 97568805