Endringer med bompenger

Info til dere som kjører Putten – Skardseter – veien:

Veien inn til Putten er en privat vei som driftes i samarbeid mellom grunneiere og hytteeiere. Drifta er i sin helhet finansiert med bominntekter fra de som bruker veien og faste bidrag fra hytteeiere og grunneiere. Fra neste uke blir det nytt system for innkreving av bompenger. Registrering vil skje automatisk og betaling foregår via nettsiden www.youpark.no. Her kan du registrere deg på forhånd. Er det spørsmål, ta gjerne kontakt!

Velkommen til Putten!