Fjellviku

23. juli

Dag Solhjell informerer om de nye arkeologiske funnene av
jernvinneanlegg og fangstanlegg på Høvringen sommeren
2018. Rondane Haukliseter Fjellhotell klokken 17.30.
Gratis entre.

24. juli

Konsert med Reidar Svare i Rossbu Kapell klokken
18.30. Billetter kr 150, selges ved inngangen.

25. juli

Historisk villreinvandring fra Smuksjøseter klokken
11.00, med kjentmann Jan Olav Solstad.

27. juli

Guidet sykkeltur fra Smuksjøseter til Skogsætrin og
tilbake, klokken 11.00.
Gudstjeneste ved Høvringen fjellalter klokken 17.00.

Høvringen Vels store Olsokfest ved Rondane Haukli-
seter Fjellhotell. Grilling klokken 19.30. Klokken 20.00

spiller Grindstuen og Midtlis orkester til dans. Olsokbålet
tennes klokken 22.30. Kr 300 for voksne og kr 100 for
barn.
Olsokbål ved Skjerungåa i Putten klokken 20.00.

28. juli

Olsokmesse i Rossbu kapell klokken 12.00.

Se hele programmet her.