Rossbu kapell

144 Dette er et privat kapell, bygd av Alf Christian Rossow, innviet 19.09.1999 og har plass til ca. 50. Kapellet kan leies til vielser, barnedåp og gudstjenester/samlinger. Avtale om leie og nøkkel for besøk kontakt Putten Seter. Gudstjenester bl.a. i påske, Olsok og nyttårskvelden. Kontakt Putten Seter for mer informasjon. Gudstjenester: Olsok 29.07 kl.20.00. Nyttårsaften kl.16.00 og Skjærtorsdag kl.12.00