Ake- og skibakke

Rett ved siden av hovedbygningen er det en meget god ski-og akebakke for både barn og voksne. Her er det fint å øve seg på ski, snowboard, lage hopp og ake.

Om sommeren beiter kyr og kalver her. Det er mange slags fugler bl.a. orrfugl og heilo, av og til ser vi hare og rådyr.